Trang chủDự án tham khảoSingapore
Singapore


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE

Hội trường Sheares
Mục đích: Sơn
Thông số kỹ thuật:
1 Lớp sơn lót 1700WS Acryseal
2 Lớp phủ 8900 Weathersheen Arylic
Thời hạn bảo hành: 10 năm


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA SINGAPORE

Thư viện
Mục đích: Sơn
Thông số kỹ thuật:
1 Lớp lót 1700WS Acryseal
2 Lớp phủ 8900 Weathersheen Arylic
Thời hạn bảo hành: 10 năm