Trang chủBản báo cáo màu sắc chính xác
Bản báo cáo màu sắc chính xác

Xin hãy nhận biết màn hình của bạn có thể không hiển thị mỗi màu sắc một cách chính xác.

Tất cả các màu sắc được hiển thị tương đương với màu sơn thực tế nhờ kỹ thuật in ấn hiện đại. Về màu sắc thực tế, xin vui lòng tham khảo Bảng màu của chúng tôi hoặc đến các đại lý Seamaster để xem và lựa chọn màu sắc thực tế